КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ВОЛОДІННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ УЧНІВ 9-х КЛАСІВ

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ВОЛОДІННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ
 УЧНІВ 9-х КЛАСІВ   Учень отримує середньоарифметичну оцінку за показниками в читанні, писемному та усному мовленні.

Говоріння
Бали Характеристика відповіді
12 балів Учень логічно будує діалогічне спілкування у відповідності до комунікативних завдань у заданому обсязі; володіє мовленнєвим етикетом; демонструє вміння здійснювати запит інформації, звертатися за поясненнями, підтримувати бесіду, виражати власну думку з теми, що обговорюється, і запитувати думку співрозмовника. Демонструє розмаїття словникового запасу і граматичних структур. Вживає граматичні структури і лексичні одиниці у відповідності до комунікативних завдань; не робить фонематичних помилок.
 11 балів  Учень логічно будує діалогічне спілкування у відповідності до комунікативних завдань у заданому обсязі; володіє мовленнєвим етикетом; демонструє вміння здійснювати запит інформації, звертатися за поясненнями, підтримувати бесіду, виражати власну думку з теми, що обговорюється. Демонструє розмаїття словникового запасу та граматичних структур. Вживає граматичні структури та лексичні одиниці у відповідності до комунікативних завдань; не робить фонематичних помилок. Не завжди адекватно використовує лексичний синонімічний ряд.
10 балів Учень логічно будує діалогічне спілкування у відповідності до комунікативних завдань, але обсяг висловлювання менший заданого, є повторення; володіє мовленнєвим етикетом; демонструє вміння здійснювати запит інформації, звертатися за роз'ясненнями, підтримувати бесіду; виражає власну думку з теми, що обговорюється, але має труднощі із запитом думки співрозмовника. Демонструє розмаїття словникового запасу і граматичних структур. В основному вживає граматичні структури і лексичні одиниці у відповідності до комунікативних завдань (допускає 2-3 помилки у вживанні лексики); не робить фонематичних помилок.
9 балів Учень логічно будує діалогічне спілкування у відповідності до комунікативних завдань, але обсяг висловлювання менший заданого, є повторення; демонструє вміння здійснювати запит інформації, звертатися за поясненнями, висловлювати власну думку з теми, що обговорюється. Демонструє розмаїття словникового запасу і граматичних структур. Вживає граматичні структури і лексичні одиниці у відповідності до комунікативних завдань, проте допускає помилки (2-3 помилки у вживанні лексики, 2-3 помилки в різних розділах граматики); не робить фонематичних помилок.
8 балів Учень логічно будує діалогічне спілкування у відповідності до комунікативних завдань у заданому обсязі, демонструє вміння здійснювати запит інформації, звертатися за поясненнями, висловлювати власну думку з теми, що обговорюється. В основному використовує граматичні структури і лексичні одиниці у відповідності до комунікативних завдань, логічно будує монологічне висловлювання, але обсяг висловлювання менший заданого, є повторення; демонструє вміння висловлювати міркування про факти/події; намагається наводити приклади та аргументи. В основному вживає граматичні структури і лексичні одиниці у відповідності до комунікативних завдань, проте допускає помилки (2-3 помилки у вживанні лексики, 3-4 помилки в різних розділах граматики); не робить фонематичних помилок.
7 балів Учень логічно будує діалогічне спілкування у відповідності до комунікативних завдань у заданому обсязі, демонструє вміння здійснювати запит інформації, звертатися за поясненнями, висловлювати власну думку з теми, що обговорюється. В основному використовує граматичні структури і лексичні одиниці у відповідності до комунікативних завдань, логічно будує монологічне висловлювання, але обсяг висловлювання менший заданого, є повторення; демонструє вміння висловлювати міркування про факти/події; намагається наводити приклади та аргументи; демонструє вміння здійснювати запит інформації, звертатися за поясненнями, але має труднощі у формулюванні власної думки з теми, що обговорюється. В основному вживає граматичні структури і лексичні одиниці у відповідності до комунікативних завдань, проте допускає помилки (3-4 помилки у вживанні лексики, 3-4 помилки в різних розділах граматики); допускає фонематичні помилки.
6 балів Учень не досить логічно будує діалогічне спілкування у відповідності до комунікативних завдань, обсяг висловлювання менший заданого, є повторення; демонструє вміння здійснювати запит інформації, звертатися за роз'ясненнями, але в бесіді неодноразово порушує правила мовленнєвого етикету. Має труднощі у формулюванні власної думки з теми, що обговорюється, і запиті думки співрозмовника. Використовує обмежений словниковий запас та елементарні граматичні структури, допускає помилки (4-5 помилок у вживанні лексики, 4-5 помилок у різних розділах граматики, 1-2 фонематичні помилки).
5 балів Учень не досить логічно будує діалогічне спілкування; відходить від теми або намагається замінити її іншою, якою володіє краще; має труднощі у здійсненні запиту інформації, зверненні за роз'ясненнями, а також у формулюванні власної думки з теми, що обговорюється, обсяг висловлювання менший заданого, є повторення; демонструє вміння здійснювати запит інформації, звертатися за поясненнями, але має труднощі У формулюванні власної думки з теми, що обговорюється; використовує обмежений словниковий запас та елементарні граматичні структури; допускає помилки (4-5 помилок у вживанні лексики, 4-5 помилок у різних розділах граматики, 1-2 фонематичні помилки).
4 балів Учень не досить логічно будує діалогічне спілкування; відходить від теми або намагається замінити її іншою, якою володіє краще; має труднощі під час здійснення запиту інформації, звернення за поясненнями, а також формулювання власної думки з теми, що обговорюється; використовує обмежений словниковий запас та елементарні граматичні структури; допускає помилки (5-6 помилок у вживанні лексики, 5-6 помилок у різних розділах граматики, 3-4 фонематичні помилки).
3 балів Учень не досить логічно будує монологічне висловлювання; відходить від теми чи намагається замінити її іншою, якою володіє краще; намагається замінити діалог монологом; не вміє будувати діалогічне спілкування, здійснювати запит інформації, звертатися за роз'ясненнями; не може сформулювати власну думку з теми, що обговорюється. На спроби екзаменатора побудувати діалог не реагує. Допускає численні граматичні, стилістичні, лексичні помилки.
2 балів Учень намагається замінити діалог монологом; не вміє будувати діалогічне спілкування, здійснювати запит інформації, звертатися за роз'ясненнями; не може сформулювати власну думку з теми, що обговорюється. На спроби екзаменатора побудувати діалог не реагує. Допускає численні граматичні, стилістичні, лексичні помилки.
1 балів Учень розуміє окремі деталі, але не може зв'язно передати основний зміст завдання. Па поставлені екзаменатором запитання відповідає незадовільно. Мова учня є граматично не оформленим набором слів.