Про тести

Тести проводяться для визначення рівня володіння мовою і для оцінювання якості засвоєного матеріалу з граматики, лексики, читання і розуміння текстів, аудіювання, письма, тощо.

Тести для визначення рівня володіння мовою відрізняються змістовністю (лексика, граматика, читання, аудіювання і письмо). Чим більше змістовність, тим складніший і триваліший тест.

Placement Test можна пройти онлайн на цьому сайті і дізнатись свій рівень володіння мовою – Beginner, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced. На виконання тесту з 50 запитань надається 30 хвилин. До кожного запитання додається 4 варіанти відповіді, тільки один з яких є правильним. Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал або 2% від загальної кількості. Кількість набраних балів, а саме відсотків, визначає рівень володіння мовою, а саме:

Beginner:                           0%-20%

Pre-Intermediate:            21%-40%

Intermediate:                   41%-60%

Upper-Intermediate:       61%-80%

Advanced:                       81%-100%

Тематичні тести більш специфічні, виявляють якість засвоєного матеріалу (лексичного, граматичного), або навиків з аудіювання або читання (розуміння прочитаного). Якість говоріння і правильного читання (фонетика, інтонація) можна перевірити тільки в спілкуванні учня з вчителем. Письмо (твори, запити, скарги, оголошення, листи) перевіряються викладачем. Втім, на заняттях ви дізнаєтесь, як самостійно контролювати правильність свого читання і говоріння, і оцінювати написані вами документи.