Tag Questions

Tag questions - Розділові запитання

Form - Форма

auxiliary verb + subject - допоміжне слово + підмет

 1. We use the same auxiliary verb in the tag as in the main sentence. If there is no auxiliary verb, we use do.
  У розділовій частині використовуємо те саме допоміжне дієслово, що й у головному реченні. Якщо немає допоміжного дієслова, ми використовуємо do.
  • You live in Spain, don't you?  - Ви живите в Іспанії, чи не так?
 2. If the auxiliary verb in the sentence is affirmative, the tag is negative.
  Якщо допоміжне дієслово в реченні стверджувальне, то розділове запитання – заперечне.
  • You're Spanish, aren't you? - Ви іспанець/іспанка, чи не так?
 3. If the auxiliary verb in the sentence is negative, the tag is affirmative.
  Якщо допоміжне дієслово в реченні заперечне, то розділове запитання – стверджувальне.
  • You're not Spanish, are you? - Ви не іспанець/іспанка, чи не так?

Meaning - Значення

 1. We use tag questions to confirm or check information or ask for agreement.
  Ми використовуємо розділові запитання щоб підтвердити або перевірити інформацію або взнати, чи з нами згодні.
  • You want to come with me, don't you? - Ви хочете піти зі мною, чи не так?
  • You can swim, can't you? - Ви вмієте плавати, чи не так?
  • You don't know where the boss is, do you? - Ви не знаєте де бос, чи не так?
  • This meal is horrible, isn't it? - Їжа жахлива, чи не так?
  • That film was fantastic, wasn't it? - Фільм був фантастичний, чи не так?
 2. We use tag questions to check whether something is true.
  Ми використовуємо розділові запитання щоб перевірите, чи щось відповідає дійсності.
  • The meeting's tomorrow at 9 am, isn't it? - Зустріч завтра о 9 ранку, чи не так?
  • You won't go without me, will you? - Ви ж не підете без мене, чи не так?

Additional points - Додаткові моменти

 1. In the present tense if the subject is I with the auxiliary verb to be, the auxiliary changes to are or aren't.
  В теперішньому часі якщо підметом є Я з допоміжним словом to be, то допоміжне дієслово змінюється на are або aren't.
  • I'm sitting next to you, aren't I? - Я сиджу поруч з тобою, чи не так?
 2. With let's, the tag question is shall we. - З let's, в розділовому запитанні буде shall we.
  • Let's go to the beach, shall we? - Давайте підемо на пляж, добре?
 3. With an imperative, the tag question is will you.
  З наказовою формою дієслова в розділовій частині вживається will you.
  • Close the window, will you? - Закрийте вікно, добре?
 4. We use an affirmative tag question after a sentence containing a negative word such as never, hardly, nobody.
  Ми вживаємо стверджувальну форму розділового запитання з такими заперечними словами як never, hardly, nobody.
  • Nobody lives in this house, do they? - Ніхто не живе в цьому будинку, чи не так?
  • You've never liked me, have you? - Я вам ніколи не подобався, чи не так?
 5. When the subject is nothing, we use it in the tag question.
  Коли підметом є nothing, ми використовуємо it в розділовому запитанні
  • Nothing bad happened, did it? Нічого поганого не трапилось, чи не так?
 6. When the subject is nobody, somebody, everybody, no one, someone, or everyone, we use they in the tag.
  Коли підметом є nobody, somebody, everybody, no one, someone, або everyone, ми використовуємо they в розділовому запитанні.
  • Nobody asked for me, did they? - Ніхто не питав про мене, чи не так?
 7. If the main verb in the sentence is have (not an auxiliary verb), it is more common to use do in the tag question.
  Якщо головним дієсловом в реченні є have (не допоміжним!), більш поширено викристовується do в розділовому запитанні.
  You have a Ferrari, don't you? - Ви маєте Ферарі, чи не так?
 8. With used to, we use didn't in the tag.- З used to ми використовуємо didn't в розділовому запитанні.
  • You used to work here, didn't you? - Ви колись працювали тут, чи не так?
 9. We can use affirmative tag questions after affirmative sentences to express a reaction such as surprise or interest.
  Ми можемо вживати стверджувальні розділові запитання після стверджувальних речень щоб висловити здивованість або зацікавленість.
  • You're moving to Brazil, are you? - Ви переїзжаєте до Бразилії, чи не вже?

Pronunciation - Вимова

 1. If we don't know the answer, it is a real question and we use a rising intonation with the tag question.
  Якщо ми не знаємо відповіді, і це є справжнє запитання, ми використовуємо висхідну інтонацію в розділовому запитанні.
  • You don't know where the boss is, do you? ↗ - Ви не знаєте де бос, чи не так?
 2. If we know the answer and are just confirming the information we use a falling intonation with the tag question.
  Якщо ми знаємо відповідь і лише підтверджуємо інформацію, ми використовуємо спадну інтонацію в розділовому запитанні.
  • That film was fantastic, wasn't it? ↘ Фільм був фантастичний, чи не так?